11.9.17

Α Λ Α Λ Ο Υ Μ


ΠΑΙΔΙΑ   
ΚΑΛΗ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑΔ   Ε  Υ  Τ  Ε  Ρ  Α        11    -  9   -    2017


     ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ  ΦΟΡΑ  ΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ  ΕΙΝΑΙ  ΠΛΗΡΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : ΛΕΙΠΟΥΝ  5000  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ..!!!!!

No comments: