20.5.17

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1850


ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ         Τ Ρ Ι Β Ι Δ Ι.
01) Αλεξάκης Ιωάνν. του Δημητρίου, 30, κτίστης
02) Γεροδήμος Γεώργ. του Κωνσταντίνου, 37, γεωργός
03) Γεροδήμος Ιωάνν. του Κωνσταντίνου, 47, ποιμήν
04) Γεροδήμος Χρήστ. του Κωνσταντίνου, 32, Πάρεδρος
05) Καλμαντής Δημ. του Κωνσταντίνου, 25, γεωργός
06) Καλμαντής Ιωάνν. του Κωνσταντίνου, 22, γεωργός
07) Καλμαντής Κωνστ. του Γεωργίου, 52, γεωργός
08) Κανδρής Δημ. του Ιωάννη 32, γεωργός
09) Κανδρής Κωνστ. του Ιωάννη, 27, ποιμήν
10) Καραδήμας Αθαν. του Δημητρίου, 32, ποιμήν
11) Κατσιμυΐγας Αθαν. του Δημητρίου, 47, γεωργός
12) Κατσιμυΐγας Γεώργ. του Χαρ/μπους, 28, στρατιώτης
13) Κατσιμυΐγας Ζάχος του Αθανασίου, 26, ποιμήν
14) Κατσιμυΐγας Χαράλ. του Δημητρίου, 47, ποιμήν
15) Καψιώτης Δημ. του Νικολάου, 30, κτίστης 16)
Καψιώτης Ιωάνν. του Νικολάου, 27, γεωργοποιμήν
17) Τσιτούρας Δημ. του Ιωάννη, 37, γεωργός
18) Σφέτσος Γεώργ. του Ευσταθίου, 20, ποιμήν
19) Σφέτσος Ευστ. του Δημητρίου, 67, γεωργός
20) Σφέτσος Ζάχος του Ευσταθίου, 32, γεωργός
6)  ΚΛΗΜΑ (Κλήμα + Κάλλιο).
001) Αδαμόπουλος Αδάμ του Ιωάννη, 40, γεωργός
002) Αδαμόπουλος Ιωάνν. του Αδάμ, 62, γεωργός
003) Αναγνωστόπουλος Κωνστ. του Ανδρέα, 22, γεωργός
004) Ανδρεόπουλος Αθαν. του Ανδρέα, 52, γεωργός
005) Ανδρεόπουλος Ανδρ. του Αθανασίου, 23, ποιμήν
006) Ανδρεόπουλος Γεώργ. του Ανδρέα, 52, κτηματίας
007) Αποστολογιάννης Κωνστ. του Γεωργούλα, 22, ποιμήν
008) Αποστολόπουλος Αθ. του Αποστόλου, 41, ποιμήν
009) Αποστολόπουλος Αν. του Αποστόλου, 28, ποιμήν
010) Αποστολόπουλος Ανδρ. του Γεωργίου, 25, ποιμήν
011) Αποστολόπουλος Ανδρ. του Χαραλάμπους, 32, ποιμήν
012) Αποστολόπουλος Γεώργ. του Ιωάννη, 50, γεωργός
013) Αποστολόπουλος Δημ. του Κωνσταντίνου, 23, στρατιώτης
014) Αποστολόπουλος Δημήτρ. του Χαραλάμπους, 29, γεωργός
015) Αποστολόπουλος Ευάγ. του Αποστόλου, 37, ποιμήν
016) Αποστολόπουλος Ιωάνν. του Γεωργίου, 28, γεωργός
017) Αποστολόπουλος Ιωάνν. του Χαραλάμπους, 37, γεωργός
018) Αποστολόπουλος Κωνστ. του Αναγνώστη, 62, γεωργός
019) Αποστολόπουλος Κωνστ. του Αποστόλου, 31, χωροφύλαξ
020) Αποστολόπουλος Μήτσος του Αποστόλου, 37, γεωργός
021) Αποστολόπουλος Νικόλ. του Χαραλάμπους, 40, γεωργός
022) Αποστολόπουλος Χ. του Αναγνώστη, 66, γεωργός
023) Βέργος Ιωάνν. του Κωνσταντίνου, 47, γεωργός
024) Βούλγαρης Βασίλ. του Γεωργίου, 30, ποιμήν
025) Βούλγαρης Δημήτρ. του Γεωργίου, 37, γεωργός
026) Βούλγαρης Θεόδ. του Γεωργίου, 52, γεωργός
027) Ζαγκλαβήρας Δημήτρ. του Κωνσταντίνου, 27, γεωργός
028) Ζαγκλαβήρας Ιωάνν. του Κωνσταντίνου, 37, γεωργός
029) Ζαγκλαβήρας Κωνστ. του Δημητρίου, 62, γεωργός
030) Ζαγκλαβήρας Νικόλ. του Αναστασίου, Αναστασίου, 24, ποιμήν
031) Θεοχάρης Δημήτρ. του Ιωάννη, 33, γεωργός
032) Θεοχάρης Ιωάνν. του Θεοχάρη, 52, γεωργός
033) Θεοχαρόπουλος Κωνστ. του Ιωάννη, 27, γεωργός
034) Ιωάννου Δημήτρ. του Ιωάννη, 42, γεωργός
034) Καλογερόπουλος Αθαν. του Παναγιώτη, 39, γεωργός
035) Καλογερόπουλος Ανδρ. του Παναγιώτη, 47, γεωργός
036) Καραγουρούνας Αθαν. του Γεωργίου, 30, κτίστης
037) Καραμήτσος Κωνστ. του Ιωάννη, 22, γεωργός
038) Καραμίτσας Ιωάνν. του Δημητρίου, 37, γεωργός
039) Καραπιστόλης Γεώργ. του Αθανασίου, 39, ποιμήν
040) Καραπιστόλης Μήτσος του Αθανασίου, 47, γεωργός
041) Καραπιστόλης Νικόλ. του Αθανασίου, 32, γεωργός
042) Καραχάλιος Αθαν. του Γεωργίου, 28, χωροφύλαξ
043) Καραχάλιος Ανδρ. του Γεωργίου, 40, ποιμήν
044) Καραχάλιος Πανάγ. του Γεωργίου, 87, γεωργός
045) Κοτοπούλης Αθαν. του Κώστα, 62, γεωργός
046) Κοτοπούλης Κωνστ. του Αθανασίου, 30, ποιμήν
047) Κοτοπούλης Κωνστ. του Χαραλάμπους, 25, γεωργός
048) Κωνσταντέλος Ηλίας του Κωνσταντίνου, 42, έμπορος
049) Κωνσταντέλος Ηρακλής του Κωνσταντίνου, 29, ποιμήν
050) Κωστοπαναγιώτου Αθαν. του Κωνσταντίνου, 23, υπηρέτης
051) Κωστοπαναγιώτου Αν. του Παναγιώτη, 37, ποιμήν
052) Κωστοπαναγιώτου Γεώρ. του Παναγιώτη, 32, αγροφύλαξ
053) Κωστόπουλος Αθαν. του Κώνστα, 29, γεωργός
054) Κωστόπουλος Πανάγ. του Αθανασίου, 27, χωροφύλαξ
055) Κωστοπαναγιώτου Θεμιστ. του Κώστα, 22, γεωργός
056) Κωστοπαναγιώτου Κωνστ. του Παναγιώτη, 52, γεωργός
057) Κωστοπαναγιώτου Πανάγ. του Κώνστα, 27, γεωργός
058) Λουκόπουλος Ευθύμ. του Λουκά, 30, ποιμήν
059) Μαγκαβάγκας Σπύρ. του Ιωάννη, 30, γεωργός
060) Μίχου Μίχος του Ιωάννη, 22, γεωργός
061) Μπερτσιάς Νικόλ. του Κωνσταντίνου, 67, γεωργός
062) Μπούγαλης Αθαν. του Παναγιώτη, 30, γεωργός
063) Μπούγαλης Ανδρ. του Δημητρίου, 47, γεωργός
064) Μπούγαλης Γεώργ. του Παναγιώτη, 27, γεωργός
065) Μπούγαλης Κωνστ. του Δημητρίου, 35, ποιμήν
066) Μπούγαλης Πανάγ. του Δημητρίου, 52, γεωργός
067) Παλιούρας Δημήτρ. του Παλιούρα, 72, ποιμήν
068) Παλιούρας Κωνστ. του Δημητρίου, 29, ποιμήν
069) Πάνου Γεώργ. του Βασιλείου, 32, ποιμήν
070) Πάνου Δημήτρ. του Βασιλείου, 31, ποιμήν
071) Πάνου Δημήτρ. του Ιωάννη, 27, γεωργός
072) Πάνου Ιωάνν. του Πάνου, 47, γεωργός
073) Παπαθανασίου Αθαν. του Κωνσταντίνου, 24, δημοδ/σκαλος
074) Παπαθανασίου Γεώργ. του Παπαθανασίου, 32, δικηγόρος
075) Παπαθανασίου Θεμιστ. του Κωνσταντίνου, 24, ποιμήν
076) Παπαθανασίου Κωνστ. του Παπαθανασίου, 42, κτηματίας
077) Παπανδρέου Αναγν. του Παπανδρέα, 62, κτηματίας
078) Παπανδρέου Ανδρ. του Αναγνώστη, 32, γεωργός
079) Παπανδρέου Δημήτρ. του Αναγνώστη, 32, ποιμήν
080) Παπανδρέου Δημήτρ. του Γεωργίου, 27, ποιμήν
081) Παπανδρέου Θεμιστ. του Γεωργίου, 23, ποιμήν
082) Παπανδρέου Κωνστ. του Γεωργίου, 29, γεωργός
083) Παπανδρέου Χρήστ. του Αναγνώστη, 24, ποιμήν
084) Παπαπολυζώης Δημ. του Παπαπολυζώη, 70, κτηματίας
085) Παπαπολυζώης Ιωάνν. του Δημητρίου, 34, γεωργός
086) Πίτσος Ανδρ. του Ιωάννη, 42, ποιμήν
087) Πίτσος Πανάγ. του Ιωάννη, 35, ποιμήν
088) Πίτσος Χαράλ. του Αναστασίου, 24, ποιμήν
089) Πίτσος Χαράλ. του Ιωάννη, 40, ποιμήν
090) Πράπας Αθαν. του Χριστοδούλου, 30, γεωργός
091) Σιδέρης Χαράλ. του Ιωάννη, 35, κτίστης
092) Σίδερης Αθαν. του Ιωάννη, 37, κτίστης
093) Σίδερης Δημήτρ. του Ιωάννη, 28, κτίστης
094) Σκόνδρας Γεώργ. του Δημητρίου, 22, γεωργός
095) Σκόνδρας Δημήτρ. του Κωνσταντίνου, 57, γεωργός
096) Σκόνδρας Ιωάννης του Δημητρίου, 26, γεωργός
097) Σκούρας Κωνστ. του Ιωάννη, 31, ποιμήν
098) Σκούρας Σπύρος του Ιωάννη, 35, ποιμήν
099) Σπυρόπουλος Ιωάνν. του Σπύρου, 47, μυλωθρός
100) Σπυρόπουλος Κωνστ. του Ιωάννη, 27, κτίστης
101) Σπυρόπουλος Νικόλ. του Ιωάννη, 22, ποιμήν
102) Σπυρόπουλος Σπύρ. του Ιωάννη, 29, γεωργός
103) Στάγιας Αθαν. του Γεωργίου, 24, γεωργός
104) Στάγιας Βασίλ. του Γεωργίου, 32, ποιμήν
105) Στάγιας Γεώργ. του Ευσταθίου, 52, γεωργός
106) Στάγιας Ευστάθ. του Γεωργίου, 32, ποιμήν
107) Στάγιας Ευστάθ. του Γεωργίου, 98, γεωργός
108) Στάγιας Ιωάνν. του Ευσταθίου, 40, γεωργός
109) Τσεπεντζής Ευθύμ. του Γεωργίου, 29, γεωργός
110) Τσεπεντζής Κωνστ. του Αθανασίου, 29, γεωργός
111) Τσιτούρας Αθαν. του Τσιτούρα, 62, γεωργός
112) Τσιτούρας Ανδρ. του Αθανασίου, 32, κτίστης
113) Τσιτούρας Γεώργ. του Αθανασίου, 28, ποιμήν
114) Τσιτούρας Δημήτρ. του Αθανασίου, 32, κτίστης
115) Τσιτούρας Λουκάς του Αθανασίου, 22, ποιμήν
116) Τσιτούρας Χαράλ. του Αθανασίου, 35, ποιμήν
117) Τσονάκας Ηλίας του Τσονάκα, 42, γεωργός
118) Χαλκιάς Δημήτρ. του Γεωργίου, 52, χαλκεύς
119) Χαλκιάς Κωνστ. του Δημητρίου, 24, στρατιώτης
120) Χριστόπουλος Δημήτρ. του Χρήστου, 69 , γεωργός
121) Χριστόπουλος Ιωάνν. του Δημητρίου, 26, γεωργός
122) Χριστόπουλος Χρήστ. του Δημητρίου, 24, ποιμήν
123) Ψεβεδούρος Ιωάνν. του Κωνσταντίνου, 48, γεωργός
124) Ψεβεδούρος Κώνστ. του Χαραλάμπους, 28, γεωργός
125) Ψεβεδούρος Χαράλ. του Κωνσταντίνου, 42, γεωργός
126) Ψεβεδούρος Χρήστ. του Κωνσταντίνου, 42, γεωργός
127) Ψοφιόπουλος Αθαν. του Γεωργίου, 27, γεωργόςekl

www.lidoriki.com 

No comments: