22.3.17

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΡΑΛΙ

Άλκης Μίχος (1924-1997): O πρώτος Έλληνας διπλός Πρωταθλητής 19/3/2015

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ 
4) Γεωργίου Λιβέρη: «Αναμνήσεις: Άλκης Μίχος. Η απελευθέρωση ενός πρωταθλητή». Περιοδικό Auto-Motor & Sport,  Αθήνα, Απρίλιος 1993.
5) Γεωργίου Λιβέρη:  «Η ιστορία των αγώνων αυτοκινήτου στη Ελλάδα 1896-1973», Τόμος 1ος, Αθήνα 2005.
1) Νικόλα Σ. Ζαλμά: «Κουκίδες στον χρόνο και άλλες ιστορίες», Αθήνα 2008.
2) Νικόλα Σ. Ζαλμά: : «50 χρόνια Acropolis rally & άλλες ιστορίες», Αθήνα 2003.
3) Νικόλα Σ. Ζαλμά: : «Όθεν...ούζα καλά & άλλες ιστορίες» Τόμος 1 & Τόμος 2, Αθήνα 2005.
6) 2τομη εγκυκλοπαίδεια του αυτοκινήτου του Pinifarina, Αθήνα 1970.
7) «Golden Anniversary of ACROPOLIS RALLY». 50 Χρόνια Ράλλυ Ακρόπολις. Ε.Λ.Π.Α., Αθήνα 2003.
9) Κωνσταντίνου Ζυρίνη: «Ο φευγάτος των Βαρδουσίων», Περιοδικό ΓΕΩ, εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Αριθ. 49/17.03.1993. 
11) Κωνσταντίνου Καψάλη:  «Ο φευγάτος των Βαρδουσίων», αναδημοσίευση στο www.Lidoriki.com  02.12.2012.
10) Κωνσταντίνου Ζυρίνη: «Ο φευγάτος των Βαρδουσίων – Μια ζωή λαθρεπιβάτης» δημοσίευση στο www.zyrinis.gr 16.02.2012.
8) Σαράντη Αποστολίδη: «Ειδική μου Διαδρομή», εκδόσεις Ύψιλον/Βιβλία, Αθήνα 2005.
12) Μάρκου Φαμέλη: «Ο  Άλκης Μίχος με το 1ο αυτοκίνητο μέχρι το εκκλησάκι» στο www.Koniakos.blogspot.gr Σάββατο 12/ 04 /2014.
13) Βιογραφικό σημείωμα του Άλκη Μίχου: Κονιάκος 10/ 02 /1983.

No comments: