14.2.17

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΩΡΙΔΑΣ

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου στις 6:00 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας στο Λιδωρίκι.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που κοινοποίησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβούλιου Χρήστος Τσιλίκης και οι αντίστοιχοι εισηγητές είναι                                                       
1. Πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Δωρίδος.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Υφαντής Κωνσταντίνος)
2. Καθορισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων των οποίων θα παραχωρηθεί η χρήση με Δημοπρασία και λήψη απόφασης για την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για το έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)
3. Ανάκληση η μη της υπ’ αριθ. 1/2016 άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑΣ) του Σκρέκα Ευθυμίου του Αριστείδη σε χώρο τοποθέτησης: Επί του
Αιγιαλού & Παραλίας στη θέση Χιλιαδού Τ.Κ. Μανάγουλης Δ.Ε. Ευπαλίου.
(Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)
4. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ - ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ - ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ». (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)
5. Αποδοχή τιμολογιακής πολιτικής Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2017.
 (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Ευσταθίου Ανδρέας)
6. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017 του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση» της Τοπικής Κοινότητας Υψηλού Χωριού.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2017, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και έγκριση διενέργειας προμηθειών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος
 "DORIDA news" -

No comments: