12.1.17

" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΥΛΙΟΥ "


     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393
Λιδωρίκι,  11 Ιανουαρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.:  232       


 ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)

E-mail: hmpakas@0759.syzefxis.gov.gr

      ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 16 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:    
                                                        
1.    Διαπιστωτική Πράξη για είσοδο ανεπιτήρητων και αδέσποτων βοοειδών στην Τοπική Κοινότητα Φιλοθέης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
2.    Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Ξενώνα Πενταγιών) στην Τ.Κ. Πενταγιών Δ.Ε. Βαρδουσίων του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φλετούρης Κωνσταντίνος)  
3.    Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΕΡΓΑΣΙΩΝ, έτους 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
4.    Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, έτους 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
5.    Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
6.    Συγκρότηση επιτροπών (άρθρου 70 Ν. 3852/2010 & άρθρου 80 Ν. 3463/2006) για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
7.    Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
8.    Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των: «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» & «Δήμου Δωρίδος», για την «Ανάθεση Καθαριότητας, Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων της Νήσου Τριζόνια Δ.Ε. Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των ΟΤΑ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
9.    Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επισκευή στέγης δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Πενταπόλεως» και αριθ. μελέτης 16/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
10.  Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση ύδρευσης Τ.Κ. Ελαίας» και αριθ. μελέτης 4/2011. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
11.  Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας ΔΕ Βαρδουσίων»  και αριθ. μελέτης 03/2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
12.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο: «Εργασίες πεζοδρομήσεων – πλακοστρώσεων Τ.Κ. Ευπαλίου Δ.Ε. Ευπαλίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
13.  Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Δωρίδος για το έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
14.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος, με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών αρμοδιότητας περιοχής Λιμεναρχείου Μεσολογγίου και των Λιμενικών Τμημάτων που υπάγονται σ’ αυτό για τα παρακάτω θέματα: α) χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων, ως πολυσύχναστων ή μη, για την                   πρόσληψη ναυαγοσώστη, β) θεμάτων θαλασσίων μέσων αναψυχής, γ) θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων και λοιπών συναφών θεμάτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
15.  Επί αιτήσεως του κ. HAMMERL RUDOLF, για χορήγηση άδειας τσιμεντόστρωσης σοκακιού όπισθεν της  οικίας του  στην Τ.Κ. Πανόρμου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
16.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2017, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και έγκριση διενέργειας προμηθειών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)


                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                               ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

www.lidoriki.cpm 

No comments: