28.1.17

ΠΑΛΙΕΣ ΑΣΠΡΌΜΑΥΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΣ ΛΥΚΟΣ


Λιδορίκι κατοχή , ο  Ανδρέας  Κάγκαος - Λουτανδρέας , περιφέρει κατά  τπ  έθιμο λύκο  ποθ "βάρεσε  και  δέχεται δώρα  από χωριανούς  και  άλους κτηνοτρόφους. Από  αριστ. Αριστ. Κοράκης - Φάσας , Γ.Κωστάκης- Καφτανιογιώργος , Θυμ. Δουκας ,και  ο  Χαρ Δρόσος - Χαραλαμπάκης  Ο  Λουταντρέας  κρατάει  και το  λύκο ..
                                        www.lidoriki.com

                                

No comments: