9.1.17

ΑΘΗΝΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ , 1963


Αθήνα, πώληση τουριστικών ειδών, 1963
 από το αρχείο του πλοίου του Αμερικανικού Στόλου USS Boston CAG-1

http://archive.ert.gr

No comments: