2.12.16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΩΡΙΔΑΣ
Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας θα βρίσκεται στα παρακάνω ιατρεία της Δωρίδας τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται.
Λόγω εκτάκτων αναγκών η λειτουργία των Ιατρείων μπορεί να παρατείνεται.
Σε έκτακτη ανάγκη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα: 2265022924, 6948188864.
- Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016,
10.00 - 14.00: Λιδωρίκι, Περιφερειακό Ιατρείο
- Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016,
10.00 - 14.00: Ερατεινή, Περιφερειακό Ιατρείο
- Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016,
10.00 - 14.00: Ευπάλιο, Περιφερειακό Ιατρείο
- Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016,
10.00 - 14.00: Λιδωρίκι, Περιφερειακό Ιατρείο
- Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016,
10.00 - 14.00: Ερατεινή, Περιφερειακό Ιατρείο
- Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016,
10.00 - 14.00: Ευπάλιο, Περιφερειακό Ιατρείο
 - Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016,
10.00 - 14.00: Λιδωρίκι, Περιφερειακό Ιατρείο
 "DORIDA news" -
 www.lidoriki.com

No comments: