13.12.16

ΝΑΝΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ..ΛΟΙΔΟΡΙΚΙΩΤΙΚΑ ...


   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ...ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΝΕΥ..ΔΙΔΑΣΚΆΛΟΥ !!
image
   Το να μαντέψετε αν αύριο θα κάνει κρύο ή..λιακάδα ή θα ρίχνει ..χιόνι , δεν θα είναι και τόσο δύσκολο , πλέον , με τα παρακάτω " σημάδια " που ιδιαίτερα ..εκτιμώνται στον τόπο μας . Το δύσκολο είναι , στις μέρες μας , να βρεθούν - και ιδίως στις πόλεις - τα " σημάδια " : πλιά , κουκότια , λύκοι , μπακακάκια , σκλιά , κρούνις , γμάρια , κλπ . Το πρόβλημα είναι , δηλαδή , να μαντέψτε πρώτα , που μπορούν να βρεθούν όλα τα παραπάνω , κι' ύστερα τον ..καιρό !
image
   Πάντως για να σας βοηθήσουμε , σημειώνουμε τι , από αιώνες , κοιτάνε οι Δωριείς και κανονίζουν αν την άλλη μέρα θα 'χει...αλέτρι ή...πρέφα !
        Θα 'χουμι αύριου χ'μώνα :
   "΄Άμα σκούζ'νι τα πλιά ", " Άμα οι κρούνις πιτάνι χαμπλά κι πιρπατάνι καταής ", " 'αμα του βόιδ'  τ'νάζι του πουδάρ' τ' ", " Άμα γκαρίζ' του..γμαρ' ", " Άμα τα πράτα τ'νάζουντι  στιγνά ή ρεύουντι όταν πάνι του βράδ' να μπούνι στου..μαντρί ", " Άμα τα γρούνια γκουρλίζ'νι ", " Άμα ουρλιάζουντι τα σκ'λιά " , " Άμα σκούζ'νι οι λύκοι " , " Άμα είνι καλός ου κιρός κι..λαλήσ'   η  κόκουτους του ..βράδ' " .
         Τ'ν αλλ' μέρα θα βρέξ' :
" Άμα τ'νάζιτι η κότα " , " Άμα σκουζ'νι οι κίσσις ", " Άμα τα γίδια κ'βαριάζουντι " , " Άμα η γάτα νιαουρίζ' κατ 'τουν Νουτιά ", " Άμα βγαίν' νι τα μπακακάκια απ' του ..νιρό ", " Άμα..ζιματάει ου ήλιους ..".
        Θα  καμ' καλό κιρό  :
   " Άμα είνι χ'μώνας κι λαλήσ' η κόκουτους του..βράδ' ", " Άμα η γάτα , τ'νάζιτι κι νιαουρίζ' κατ' ν .. Ανατουλή ".
image


" Θάχουμι χ’μώνα βαρύν ":

" Άμα του πουρνάρ έχει πουλύ βιλάνι ", " άμα τα ιλάτια έχ' νι πουλλά ρέτσια ( κώνους ) ",
" άμα του καράβ ( στέρνο ) τ'ς κότας η τ'ς χήνας η η μπλάτ τ' αρνιού είνι σκουτ'νή" , " άμα η σπλήνα τ' γρουνιού π' σφαζ ' νι τα κστούινα είνι πιό πλατειά στ' ν άκρ' , είνι πίσου ου πιρσότιρους χ' μώνας ".
Τα " σημάδια ", τέλος , δείχνουν κι' άλλα πράγματα :
" Άμα τα γρούνια παίρνι στου στόματς κουρέλια κι παίζ ' νι , θ' αλλάξη ου κιρός ".
" Άμα πέφτ' του χ'μώνα βρουχηλήθρα , ρίχνει πουλλή βρουχή κι θάνι μπιρικέτ ' ( σοδειά ) ."
" Άμα του καράβ ( στέρνο ) τ 'ς κότας η τ'ς χήνας έχει κανιά τρούπα , κάπγιους θα πιθάνη .
Άν είνι πουλύ κόκκνου , θα γένει πόλιμους ".
" Άμα βασ'λέψ ' η Πούλια κι' είνι ξαστιριά , ότ' κιρός κάνει κείνη τ' μέρα , θα καμ' σαράντα μέρις ".

Προσπαθήστε , και σας ευχόμαστε....επιτυχία........

www.lidoriki.com 

No comments: