1.11.16

ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ Η ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Η κινητή μονάδα της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Φωκίδας θα βρίσκεται στα ιατρεία της Δωρίδας τον μήνα Νοέμβριο τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες :
10.00 – 14.00: Ευπάλιο, Περιφερειακό Ιατρείο
2 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη

10.00 – 14.00: Λιδωρίκι, Περιφερειακό Ιατρείο
4 Νοεμβρίου 2016, Παρασκευή

10.00 – 14.00: Ερατεινή, Περιφερειακό Ιατρείο
9 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη

10.00 – 14.00: Ευπάλιο, Περιφερειακό Ιατρείο
16 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη

10.00 – 14.00: Λιδωρίκι, Περιφερειακό Ιατρείο
18 Νοεμβρίου 2016, Παρασκευή

10.00 – 14.00: Ερατεινή, Περιφερειακό Ιατρείο
23 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Ευπάλιο, Περιφερειακό Ιατρείο
30 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη

Λόγω εκτάκτων αναγκών η λειτουργία των Ιατρείων μπορεί να παρατείνεται.
Σε έκτακτη ανάγκη επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2265022924, 6948188864.


 "DORIDA news"

No comments: