19.10.16

TA OΠΛΑ ΤΩΝ ΑΜΥΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ18.10.2016
 
Μια σειρά από νόμιμες ασπίδες έχει στα χέρια του κάθε φορολογούμενος για να ακυρώσει τις κατασχέσεις της Εφορίας, ακόμη και τους πλειστηριασμούς ακινήτων, για ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το Δημόσιο.
Πρόκειται για απλές κινήσεις που μπορούν να γίνουν με κατάθεση εγγράφων στην Εφορία ή στο τελωνείο, που έχει προχωρήσει στη λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, με το κυριότερο όπλο να είναι η επίκληση λόγων επιβίωσης του οφειλέτη αν δεν αρθούν οι κατασχέσεις μερικώς ή ολικώς.
Οπως προκύπτει από σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η κατάσχεση μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό ύστερα από αίτηση του οφειλέτη στον έφορο, ο οποίος πρέπει να εξετάζει το αίτημα με κριτήρια αντικειμενικά, όπως πραγματική οικονομική αδυναμία, λόγοι υγείας, ύψος οφειλής και εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Εχει υπαχθεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του φορολογουμένου σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, όπως είναι η πάγια ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεων.
Η απαίτηση του οφειλέτη που έχει κατασχεθεί από την Εφορία είναι πολύ σημαντική για τη διαβίωσή του εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εισοδήματος από ενοίκιο που έχει κατασχεθεί.
Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων (επιχειρήσεις, ιδρύματα) θα πρέπει να προκύπτει από επίσημα έγγραφα που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος ότι ο περιορισμός κατάσχεσης αφορά την καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους επιχείρησης, την καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για τη βιωσιμότητα και τη συνέχισή της. Ο αιτών θα πρέπει να προσκομίζει σε διάστημα 15 ημερών αποδεικτικά έγγραφα ότι το ανωτέρω ποσό διατίθεται για τον σκοπό αυτόν.
Δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου οποιασδήποτε φορολογίας για τον οφειλέτη.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αίρεται το εξής ποσό κατάσχεσης:
α) Εως 50% της κατασχεθείσας απαίτησης επί των ευρισκόμενων και μη αποδοθέντων χρημάτων, με εξαίρεση τις οφειλές ΦΠΑ που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί.
β) Εως 30% του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ).
γ) Εως 70% επί των μελλοντικών απαιτήσεων με την προϋπόθεση να καλύπτονται τουλάχιστον τρεις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις είναι έως και 12, ή 5 σε περίπτωση που οι εναπομένουσες δόσεις είναι περισσότερες.
Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον το ανωτέρω ποσοστό δεν επαρκεί για την κάλυψη των ως άνω δόσεων, το ποσοστό αποδέσμευσης αναπροσαρμόζεται ανάλογα.
Νέα αποχή αύριο των συμβολαιογράφων
Για τους πλειστηριασμούς που αφορούν πρώτη κατοικία αποφάσισαν να απέχουν αύριο Τετάρτη από τα καθήκοντά τους οι συμβολαιογράφοι σε πανελλαδικό επίπεδο. Το διοικητικό συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών όπως και η συντονιστική επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισαν να απέχουν αύριο από τους πλειστηριασμούς, γενικά, αλλά θα παρέχονται άδειες για τη διεξαγωγή όσων δεν αφορούν πρώτη κατοικία. Επίσης, κάθε Δευτέρα θα συνέρχονται προκειμένου να αποφασίσουν για τη διεξαγωγή ή όχι των πλειστηριασμών κάθε επόμενης Τετάρτης.
Πλειστηριασμοί: Και πρόταση «ανάσα» από Νέα Δημοκρατία
Την αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας έως τα τέλη του 2017 με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προτείνει η Νέα Δημοκρατία με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή.
Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ν.Δ., η τροπολογία προβλέπει ότι αναστέλλεται έως τις 31/12/2017 η κατάσχεση ακινήτων φορολογουμένων που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία,
β. το ετήσιο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 13.900 ευρώ για άγαμο, τα 23.600 για ζευγάρια, προσαυξημένα κατά 5.700 ευρώ για κάθε παιδί,
γ. η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τα 180.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και έως τρία τέκνα.
Τη ρύθμιση αυτή επιβάλλουν αφενός η ανάγκη ενός συνεκτικού, στρατηγικού σχεδίου μείωσης του ιδιωτικού χρέους όσο και αφετέρου η σημερινή κατάσταση στην αγορά κατοικίας.
dimokratiaNews.gr

No comments: