30.10.16

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ " ΧΩΡΑΦΑ " ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ...


Ιστορίες από την παλιά Αθήνα
Η οικογένεια «Χωραφά» διασκεδάζει...

Ποιος δεν θυμάται στα παλιά αναγνωστικά το πρότυπο της ελληνικής οικογένειας, την οικογένεια Χωραφά, που με την καθημερινή ζωή της έδινε μηνύματα και κανόνες συμπεριφοράς σ’ εμάς τα μικρά τότε παιδιά.

Ας δούμε σήμερα μια χαρακτηριστική τέτοια οικογένεια της Παλιάς Αθήνας, μπαμπάς, μαμά, μπόλικα κουτσούβελα και την απαραίτητη υπηρέτρια, που επέβαλαν οι αστικοί τρόποι ζωής, σε μια από τις όχι τόσο συχνές εξόδους της  …

«Η οικογένεια  πηγαίνει να διασκεδάση. Έλαβε την πρόνοιαν να πάρη και "κάτι τι" μαζή της. Αυτό το "κάτι τι" είνε όλα τα τρόφιμα. Εις το εξοχικόν εστιατόριον που θα κατασταλάξη, μόλις θα ζητήση κρασί και αυτό πολύ ολίγον, διότι κανείς από την οικογένειαν δεν πίνει. Ο ξενοδόχος θα προσφέρη καθίσματα, τραπέζι, μαχαιροπήρουνα, πιάτα, αλάτι, πιπέρι, ποτήρια, πετσέτες και θα πληρωθή την μισή οκάν το κρασί που θα φέρη.

Η εκστρατεία γίνεται καθ' όλους τους κανόνας της τακτικής. Προηγείται μικρά υπηρέτρια με το κοτσιδάκι της και με πελώριον πανέρι, περιέχον ένα μέρος των προμηθειών. Διατί παρά τους κανόνας της εκστρατείας προηγείται η υπηρέτρια εκπροσωπούσα την επιμελητείαν, δεν είνε μυστήριον άλυτον. Πρέπει να είνε υπό τα βλέμματα πάντων, δια να μη χαθή μέσα εις το πλήθος.
Ακολουθεί ο πατέρας, σύρων από το χέρι του τα παιδιά και κρατών υπό μάλης διάφορα συμπληρωματικά δέματα. Αεικίνητος και προσεκτικός, πρέπει εις κάθε στιγμήν να μεταβάλη τάξιν πορείας και να επιβλέπη τα πάντα.

-Γιαννάκη πήγαινε μπροστά! Ευθαλία πρόσεξε το αμάξι! Πολυξένη μην προχωρείς πολύ, θα σε χάσουμε!... Όχι μ' αυτό το τραμ, θα περιμένωμε το άλλο. Αυτό είνε πολύ γεμάτο. Γιώργο, που είνε το δικό σου δέμα; Δεν σου είπα να το κρατής μπροστά σου να το βλέπω; Τι κατάστασις είνε αυτή Περσεφόνη; Θα σου το λυώσουνε το ψητό.

Η μαμά αποτελεί το κύριο σώμα της εκστρατείας. Έχει την επίβλεψιν των θυγατέρων και το πράγμα είνε δύσκολο. Γύρω είνε τόσοι πολλοί οι ρομαντικοί νέοι, οι κομψοί λοχίαι του ιππικού, οι φοιτηταί, οι εξερχόμενοι εις άγραν ερώτων.

Πολυξένη κύτταζε μπροστά σου! Είνε περιττόν να γυρίζεις διαρκώς δεξιά. Ευθαλία, έλα κοντά μας, μην απομακρύνεσαι! Τι αναιδείς τέλος πάντων είνε αυτοί οι άνθρωποι! Ξέρω εγώ τι ήθελαν: να τους σπάση κανείς το κεφάλι. Περσεφόνη, θα βάλης τον μπαμπά σου σε μπελλάδες. Αν σε ιδή πως είσαι έτσι αφηρημένη, θα κάμη κανένα κακό…
Αυτό εις την Ελληνικήν λέγεται διασκέδασις!».

(«Αθήναι» 1912)
Θωμάς Σιταράς (Αθηναιογράφος)

Διαβάστε περισσότερα στο http://paliaathina.com/gr/pages/733/sigaretta-barkas.html
http://www.protothema.gr

No comments: