25.10.16

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393
Λιδωρίκι,  25 Οκτωβρίου 2016

Αριθ. Πρωτ.:   12006


 ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)

E-mail: hmpakas@0759.syzefxis.gov.gr
      ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 29  Οκτωβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:    
                                                        
1.    Κατάρτιση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
2.    Διαγραφή και μεταφορά οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, αποχέτευσης σε κληρονόμους, λόγω θανάτου των υπόχρεων και σε ενοικιαστές, λόγω ενοικίασης ακινήτων. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
3.    Διαγραφή οφειλής κας Κούκου Νικολίτσας του Γεωργίου από βεβαιωτικούς καταλόγους απόδοσης τέλους (0,5%) ακαθαρίστων εσόδων, λόγω λανθασμένης χρέωσης. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
4.    Εξέταση αιτήματος κ. Καλαντζή Δημητρίου του Γεωργίου για διαγραφή προστίμου, για παράβαση λειτουργίας μουσικής πέραν του ανωτάτου ορίου. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
5.    Διαγραφή οφειλών, επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών και συμψηφισμός με οφειλές που αφορούν σε τέλη Νεκροταφείων. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
6.    Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους παράβασης Κ.Ο.Κ., λόγω σχετικών πράξεων μείωσης προστίμων. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
7.    Εξέταση αιτήματος κ. Καραγιάννη Πέτρου του Κωνσταντίνου για διαγραφή των οφειλόμενων προσαυξήσεων και ρύθμιση του αρχικού οφειλόμενου κεφαλαίου από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων σε πλανόδιους μικροπωλητές. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
8.    Εξέταση αιτήματος κ. Παπανδρέου Κυριάκου του Αθανασίου, για διαγραφή του συνόλου των οφειλόμενων προσαυξήσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
9.    Διαγραφή οφειλής κ. Ράμμου Θεμιστοκλή του Αναστασίου από βεβαιωτικούς καταλόγους δικαιώματος βοσκής. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
10.  Διαγραφή οφειλής κ. Σταυρόπουλου Αθανασίου του Αναστασίου από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
11.  Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, λόγω λανθασμένου τιμοκαταλόγου. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
12.  Διαγραφή οφειλών κ. Τσερεμέγκλη Ηλία του Κωνσταντίνου από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών άρδευσης. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
13.  Διαγραφή οφειλών κ. Τσιγάρα Βασιλείου του Νικολάου από βεβαιωτικούς καταλόγους, που αφορούν μισθώματα δημοτικού καταστήματος στο Μοναστηράκι Φωκίδας. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
14.  Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, που αφορούν τέλη ύδρευσης και δικαίωμα βοσκής. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
15.  Εξέταση αιτήματος κ. Διγενή Αθανασίου του Άγγελου, για διαγραφή του συνόλου των οφειλόμενων προσαυξήσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
16.  Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
17.  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΕΡΓΑΣΙΩΝ, έτους 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
18.  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, έτους 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
19.  Επί αιτήσεως της εταιρείας TOYOTA MATERIAL HANDLING GREECE Α.Ε. για την χορήγηση άδειας για την επισκευή γηπέδου στο Παραθάλασσο της Τ.Κ. Μοναστηρακίου με έξοδα της εταιρείας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
20.  Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θαλάσσιου χώρου για εκτέλεση έργου στη θέση «Χιλιαδού» Δήμου Δωρίδος Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
21.  Παράταση της σύμβασης μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
22.  Αποδοχή δωρεάς Νικολάου Αντωνόπουλου και Χαρτούλας Αντωνοπούλου-Πολυζώη στην Τ.Κ.Φιλοθέης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
23.  Έγκριση 5ου - Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Βελτίωση ύδρευσης Τ.Κ. Ελαίας», Δήμου Δωρίδος και αριθ. μελέτης 4/2011.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
24.  Έγκριση 2ου - Τακτοποιητικού επί έλλατον Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Διαμόρφωση δρόμου από Λαγέρι προς Ελαιώνα Ερατεινής» και αριθ. μελέτης 10/2013.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
25.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Εργασίες μεταφοράς και τοποθέτησης προκατασκευασμένου Νηπιαγωγείου σε νέο χώρο Τ.Κ. Ερατεινής Δ.Ε. Τολοφώνος» και αριθ. μελέτης 9/2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
26.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Λαογραφικό Μουσείο Πανόρμου» και αριθ. μελέτης 15/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
27.  Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Δημοτική οδοποιία εντός οικισμών Δ.Ε. Λιδωρικίου» και αριθ. μελέτης 23/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
28.  Έγκριση 1ου & Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων (Ζωριάνος, Αλποχώρι, Υψηλό Χωριό) Δ.Ε.  Βαρδουσίων» και αριθ. μελέτης 1/2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
29.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με τίτλο: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κάμπου Δ.Ε.  Ευπαλίου» και αριθ. μελέτης 9/2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
30.  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016 του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση» της Τοπικής Κοινότητας Υψηλού Χωριού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
31.  Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο:        «Περίφραξη οικοπέδου – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου νέου Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ερατεινής» και αριθ. μελέτης 11/20013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
32.  Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο:  «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Τολοφώνας» και αριθ. μελέτης 11/2011.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
33.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής - οριστικής  παραλαβής του έργου με τίτλο:  «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λιδωρικίου» και αριθ. μελέτης 140/2006 (Προϋπολογισμού 365.500,00 €). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
34.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Βράχος του Δ.Δ. Μηλέας Δήμου  Τολοφώνας» και αριθ. μελέτης 113/2006 (Προϋπολογισμού 19.500,00 €). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
35.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής - οριστικής  παραλαβής του έργου με τίτλο:  «Βελτίωση ύδρευσης Τ.Κ. Ελαίας» και αριθ. μελέτης 4/2011 (Προϋπολογισμού 789.620,00 €). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
36.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2016, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έγκριση διενέργειας προμηθειών και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)


                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                               ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

No comments: