1.10.16

ΔΩΡΕΑΝ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ !


1/10/2016 
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ !

Πρόγραμμα ενίσχυσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων για αγορά προϊόντων μέσω κουπονιών στις λαϊκές αγορές από σήμερα !
Έρχεται η ανάπτυξη ....νάτη πετιέται....

Και πίσω στα παλιά


και ένας φίλος συμπληρώνει ....

Αλέξανδρος Παπαδημητρόπουλος
Φίλε, τα κουπόνια αυτά δεν ήσαν της Κατοχής, αλλά πολύ κατοπινά, στα χρόνια της λιτότητος και του ενοικιοστασίου. Τα πρόλαβα! Το συγκεκριμμένο βιβλιάριο είναι του '53. Στο εξώφυλλο, μέσα μέρος, υπήρχε και η φωτογραφία του κατόχου και μέσα φύλλα με καθημερινά κουπόνια. Θυμάμαι σαν τώρα την μητέρα να μου εφιστά την προσοχή στο ζύγισμα του ψωμιού. - "Να σου βάλει και το κομματάκι", μου έλεγε. Εννοώντας την τσόντα που συμπλήρωνε την ποσότητα -σε οκάδες και δράμια- μιάς εξαμελούς οικογένειας.
 Πίσω στα παλιά

No comments: