25.10.16

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393


Λιδωρίκι, 25 Οκτωβρίου 2016

Αριθ. Πρωτ.:   12007            


 ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)

E-mail: hmpakas@0759.syzefxis.gov.gr
      ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

      Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 30 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στo παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ø  Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων, Ετήσιου Πλαισίου Δράσης και Στοχοθεσίας Δήμου Δωρίδος, οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος).


                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                             ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


No comments: