14.10.16

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΠΡΙΝ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ14.10.2016
 
Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών για 10 χρόνια στην περίπτωση που τα χρέη προς το Δημόσιο χαρακτηριστούν μη εισπράξιμα!
Ηλεκτρονικό σκανάρισμα και εξονυχιστικούς ελέγχους στα περιουσιακά στοιχεία, στις τραπεζικές καταθέσεις, στις λοιπές αποταμιεύσεις και στα εισοδήματα χιλιάδων οφειλετών του Δημοσίου θα πραγματοποιούν οι εφοριακοί υπάλληλοι των Ελεγκτικών Κέντρων, των ΔΟΥ και των τελωνείων, προκειμένου να πιστοποιήσουν το εάν τα ποσά που χρωστούν είναι εισπράξιμα ή ανεπίδεκτα είσπραξης.
Σε κάθε περίπτωση που θα εντοπίζουν εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών, τα οποία μπορούν να κατασχεθούν για την αποπληρωμή των οφειλών, θα προχωρούν άμεσα στις κατασχέσεις. Εάν όμως διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει πλέον καμία δυνατότητα είσπραξής τους θα τα εντάσσουν στα «ανεπίδεκτα είσπραξης», χωρίς να τα διαγράφουν οριστικά και οι οφειλέτες θα βρίσκονται σε δεκαετή «ομηρία». Οι αρμόδιες Αρχές θα προχωρούν, για τα επόμενα 10 χρόνια, στη δέσμευση του συνόλου των τραπεζικών καταθέσεων και του περιεχομένου των θυρίδων που τυχόν διαθέτουν οι οφειλέτες στις τράπεζες και θα μπλοκάρουν τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας τόσο για τους οφειλέτες όσο και για τους συνυπόχρεους για οποιαδήποτε αιτία.
Από τη στιγμή εκείνη και μετά, όποιας μορφής περιουσιακό στοιχείο, εισόδημα ή έσοδο αποκτά ο οφειλέτης θα τελεί υπό την απειλή κατασχέσεως για την είσπραξη των χρεών του, τα οποία θα αναβιώνουν καθώς θα αποχαρακτηρίζονται από «ανεπίδεκτα είσπραξης»! Σε όλες τις περιπτώσεις, εφόσον τα χρέη είναι υψηλότερα των 100.000 ευρώ, θα πρέπει, επιπλέον, να έχουν υποβληθεί μηνυτήριες αναφορές για την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος των οφειλετών. Σε εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή για το θέμα αυτό διευκρινίζονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
  • Για τον χαρακτηρισμό ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δημόσιο ως «ανεπίδεκτης είσπραξης» πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν ερευνήσει, αντλώντας στοιχεία από όλα τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα εντός και εκτός υπουργείου Οικονομικών, εάν υφίστανται στο όνομα του οφειλέτη ή των συνυπόχρεων προσώπων άλλες συμμετοχές σε επιχειρήσεις, ακίνητη περιουσία, κινητά περιουσιακά στοιχεία (Ι.Χ. αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, φορτηγά, λεωφορεία, σκάφη κ.λπ.), μετοχές, ομόλογα, άλλα επενδυτικά προϊόντα, καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και απαιτήσεις προς είσπραξη (μισθοί, συντάξεις, επιδόματα, ενοίκια, επιδοτήσεις κ.λπ.).
  • Από τη στιγμή που οι οφειλές ενός φορολογουμένου χαρακτηριστούν ανεπίδεκτες είσπραξης για χρονικό διάστημα 10 ετών, θα δεσμεύονται το 100% των τραπεζικών και επενδυτικών λογαριασμών και το περιεχόμενο των θυρίδων, ενώ δεν θα έχει το δικαίωμα να λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία.

  • Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να ενεργούν χωρίς καμία άλλη διαδικασία ή διατύπωση για την εφαρμογή των δεσμεύσεων, με την υποχρέωση να ενημερώσουν εγγράφως την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής άμεσα σε περίπτωση εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων ή εντός τριμήνου σε κάθε άλλη περίπτωση.
  • dimokratiaNews,gr

No comments: