23.9.16

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393
Λιδωρίκι,  23 Σεπτεμβρίου 2016

Αριθ. Πρωτ.:  10635


 ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)

E-mail: hmpakas@0759.syzefxis.gov.gr
      ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 29  Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:    
                                                        
1.      Καθορισμός τελών ύδρευσης για το οικονομικό έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
2.      Καθορισμός τελών αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
3.      Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
4.      Καθορισμός τελών κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
5.      Καθορισμός συντελεστών δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
6.      Καθορισμός συντελεστή Τ.Α.Π. για το οικονομικό έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
7.      Καθορισμός τελών διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
8.      Καθορισμός τελών άρδευσης για το οικονομικό έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
9.      Καθορισμός τέλους παρεπιδημούντων για το οικονομικό έτος 2017 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
10.   Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
11.   Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κάμπου Δ.Ε. Ευπαλίου» και αριθ. μελέτης 9/2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
12.   Ανάκληση ή μη της υπ’ αριθ. 8/2002 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο – εστιατόριο) της κας Πάζα Μαρίας του Ιωάννη στην Τ.Κ. Ερατεινής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
13.   Ανάκληση ή μη της υπ’ αριθ. 1/2001 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριας) του κ. Γκίκα Χρήστου του Αθανασίου στην Τ.Κ. Ερατεινής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
14.   Ανάκληση ή μη της υπ’ αριθ. 12/2006 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (παντοπωλείο – αμιγές ζαχαροπλαστείο - γαλακτοπωλείο κ.λπ.) του κ. Σταυρόπουλου Ανδρέα του Γεωργίου στην Τ.Κ. Ερατεινής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
15.   Ανάκληση ή μη της υπ’ αριθ. 5/2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψαροταβέρνα – ψητοπωλείο) κας Κουτσοπούλου Γεωργίας του Σπυρίδωνα στο νησί Τριζόνια,   σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 1/2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψαροταβέρνα – ψητοπωλείο) της κας Σίνη Ιωάννας του Φωτίου στο νησί Τριζόνια. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
16.   Έγκριση παραχώρησης χρήσης του καταργηθέντος μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Διακοπίου στον Πολιτιστικού Σύλλογο Διακοπίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
17.   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2016, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)


                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                               ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

No comments: