20.10.13

ΑΡΧΕΙΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΛΙΔΟΡΙΚΙΩΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α

 

4

3

2

Καρτέλες για τον Α και το Β παγκόσμιο πόλεμο του Θεόδωρου Ντούμα από Λιδoρίκι.

No comments: